HotLine: 0925472888

Đơn vị chủ quản

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Nội Thất Châu Âu

Địa chỉ : 401 Hà Huy Giáp Phường Thạnh Xuân Quận 12 

Mã số thuế : 0310804748

Người đại diện : Bùi Văn Phóng ( Giám Đốc)

Email : vanphong_dq@yahoo.com

Số điện thoại : 08 62565806 -0972410688 

GPKD số : 0310804748 Do Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 27/4/2011