HotLine: 028 625 65 806 -0972410688

Gạch Catalan 800x800 mm

Chương trình khuyến mãi mùa hè Gạch CATALAN 800x800

- Mua trên 30 mét được vận chuyển miễn phí và giảm giá 150.000 VNĐ

- Mua 100 mét giảm giá trực tiếp : 1 triệu đồng

- Mua trên 200 mét giảm giá trực tiếp 3 triệu đồng

Áp dụng khuyến mãi từ 15/5 đến hết 30/6/2018