HotLine: 0925472888

Gạch Bạch Mã 400x400 mm

Chương trình khuyến mãi Mùa Hè năm 2019

- Mua trên 50 mét giao hàng miễn phí nội thành

- Mua trên 100 mét giảm giá 5.000 / mét

- Mua trọn gói các sản phẩm Gạch Bạch Mã giảm giá tất cả các sản phẩm 10.000 / mét

Xin mời quý khách hàng Click : Gạch bạch mã để chọn mẫu

xin liên hệ : 0906 946 268 gặp Phóng hoặc 0902 973 139 gặp Thanh Hà để biêt thêm chi tiết